LED sat

LED sat LED sat: (5) - 10 - 15 - 20 - 30 - ...

Ugrađeni komunikacijski protokol RS 485 omogućava povezivanje do 50 LED satova (mogu biti i različiti modeli). Namještnje se vrši s jednog mjesta (1 računalo, 1 prilagodnik).

NAPOMENA: ** LED satovi su (u pravilu) JEDNOSTRANI, a po vašoj želji mogu se izraditi kao DVOSTRANI !!!

 

sat  Clock_animacija

sat_10
sat_10_ugr-foto
- visina brojke 10 cm SAT : MINUTE, DATUM : MJESEC, prikaz temperature (opcijski senzor).
- visina brojke 10 cm model sa sekundama
SAT : MINUTE : SEKUNDE, DATUM : MJESEC : GODINA, prikaz temperature (opcija uz senzor).
sat_20-foto
- visina brojke 15 cm SAT : MINUTE, DATUM : MJESEC, prikaz temperature (opcijski senzor).
- visina brojke 15 cm model sa sekundama
SAT : MINUTE : SEKUNDE, DATUM : MJESEC : GODINA, prikaz temperature (opcija uz senzor).
sat_20-foto
- visina brojke 20 cm SAT : MINUTE, DATUM : MJESEC, prikaz temperature (opcija uz senzor).
- visina brojke 20 cm model sa sekundama
SAT : MINUTE : SEKUNDE, DATUM : MJESEC : GODINA, prikaz temperature (opcija uz senzor).
Sat_5_mj-foto
business line:

- visina brojke 5 cm, istovremeni prikaz SAT : MINUTE : DATUM : MJESEC
- visina brojke 5 cm, istovremeni prikaz SAT : MINUTE : DAN : DATUM : MJESEC

+ SIZE 100 cm i veći !!... /više mogućnosti i verzija/

Standardna boja: CRVENA
Boje po narudžbi: NARANĐASTA ZELENA BIJELA PLAVA , ?! Led diode su (u pravilu) tipa HIGH GAIN, te je vidljivo na direktnom suncu.

Dodaci: LED sat može biti i u funkciji ŠTOPERICE, kao i imati omogućeno programiranje ZVUČNIH signala (sirena za početak/kraj ...).

Kućište / ugradnja: LED sat može biti i u izvedbi kao ugradbeni (vidljiv samo prednji dio).